abdecksystem_eletta_grossדיוקים 2000 מפעלי מתכת הם המובלים והראשונים בהתקנות ברזנטים לארגזי משאיות. יש לנו לקוחות רבים וגדולים מכל הארץ מרוצים מהברזנט שלנו ומצדיעים את זה בהמלצות שונות.

להפעלת ברזנט במשאית או בנגרר קיימות כמה אפשריות הפעלה:

*- הפעלה ידנית

*- הפעלה חשמלית עם שלט

*- הפעלה מתוך הקבינה שאפשר לכסות את הארגז גם בנהיגה או בהפסקה.

*- הפעלה שלט רחוק -אלחוטי