דיוקים 2000 מפעלי מתכת הם הראשונים שבנו מכונות הדייש להפרדת גרעינים של האבטיח בארץ ושפרו אותה וכמו כן בנו מקצרות, מרססים והרבה מכונות חקלאיות שונות.